Vår historia

Branteviks storhetstid

I mitten av 1800-talet började fattiga fiskare på Österlenkusten segla i kustnära fraktfart. De fraktade bl.a. spannmål till Blekinge och ved tillbaka till Österlen. Segelsjöfarten växte längs kusten i allmänhet och i Brantevik i synnerhet. Den utvecklades till att omfatta både östersjöfart, nordsjöfart och ibland även vidare fart.

Sjöfarten kulminerade vid sekelskiftet, då drygt 100 segelfartyg var registrerade med Brantevik som hemmahamn och ägda genom partrederier – ett för varje fartyg. Totalt var 1100 invånare delägare i de olika rederierna. Jakter var den typ av segelfartyg som inledde Branteviks glansperiod som sjöfartsmetropol och minnena från denna tid finns bevarade på Sjöfartsmuseet Hoppet på Brantevik.

Föreningen Jakten – ett kultur- och ungdomsprojekt

Ur tanken att föra traditionen vidare och för att ge ungdomar möjlighet att segla, föddes projektet att bygga jakten Hoppet av Brantevik. Föreningen Jakten bildades i december 1995. Första verksamhetsåret 1996, ägnades åt planering, anskaffning av virke och värvning av medlemmar och sponsorer.

I mars 1997 gick Brantevikarna man ur huse, många var med och lyfte när kölstocken placerades på sin stapelbädd, på slipen i Branteviks södra hamn. Under våren samma år, renoverades en 100-150 år gammal blocksåg. Sågen var senast i bruk vid Ernst Davidssons varv i Simrishamn och donerades till Föreningen Jakten av Hans Cederholm.

Efter uppförande av snickeri, mekanisk verkstad och manskapsbod, stod första spantet på plats i september 1997. Under vårvintern 1998 startade skeppsbygget på allvar. Spant adderades till spant, bordläggningsplank till bordläggningsplank, balkvägare, däcksbalkar, stöttor, kölsvin, svinrygg, spik och bultar, varje del noggrant tillpassad.
Våren 1999 var akterspegel, berghult och två bordgångar på plats.

Många har arbetet tillsammans, med svett, tårar, glädje, fester och gemenskap. Efter fyra och ett halvt år av idogt arbete var hon klar för sjösättning.

Du hittar fler bilder från bygget här.

Hela bygget finns dokumenterat i boken Byn som byggde Hoppet av journalisten Staffan Lindström och konstnären Gittan Jönsson. Boken finns att köpa på Sjöfartsmuseet Hoppet, Brantevik.

Den 29 juli 2000, under strålande sol och folkets jubel, var det sjösättning i Brantevik. Gudmor, Signe Nelin Malmqvist, önskade fartyget all lycka och välgång på sina resor över de sju haven. Signe döpte jakten till HOPPET av BRANTEVIK.

Finansiering

Jakten byggdes helt utan lån. Att så skulle ske, var ett villkor som sattes från början. Detta möjliggjordes tack vare ett stort antal sponsorer, såväl stiftelser och föreningar, som företag och privatpersoner. Och, inte minst, för att så många duktiga personer helt ideellt ställde sin tid och sin kunskap till vårt förfogande.

Vi står i en mycket stor tacksamhetsskuld till alla dessa som gjorde det möjligt att genomföra projektet.