Välkommen

Jakten Hoppet ägs och drivs av Föreningen Jakten, som bildades i december 1995. Det var för att föra Branteviks segeltradition vidare och att ge ungdomar möjlighet att segla, som projektet att bygga jakten Hoppet av Brantevik föddes.

I princip allt arbete har skett ideellt. Och i dag förvaltar vi en vacker skuta, som blivit byns stolthet. Vi är beroende av våra medlemmar. Är du inte medlem, men vill bli det för att stödja oss, klicka här.

Vi seglar varje sommar med passagerare i såväl nära farvatten, som i mera fjärran sådana. Under årens lopp har Jakten synts i bland annat St Petersburg, London, Skottland och Shetland.

Läs mer om Hoppets tillkomst i Vår historia.

Det finns fyra platser kvar på vår sommarsegling 5 – 17 juli! Kolla seglingsprogrammet för detaljer!

20 år under segel

Jubileumsfirande 30 juli
Se info till höger på sidan

Ola Sivhed har målat av Hoppet.
På varvet kan du köpa vår fina affisch av denna målning för 250 kr. Affischen är 43 x 59 cm.

Coronapandemin medförde betydande konsekvenser för vår verksamhet 2020 och 2021. Flertalet seglingar med övernattning ombord samt långseglingar fick ställas in. Vi satsade på fler kortseglingar i stället, där antalet passagerare begränsades och där alla vistades på däck. Kortseglingarna blev mycket efterfrågade och kunde genomföras på ett bra och uppskattat sätt trots begränsningarna.

Läget inför och under segelsäsongen 2022 är för närvarande svårbedömt med hänsyn till pandemin. Ett preliminärt program publiceras under slutet av januari. Målet är, framgent liksom hittills, att svara upp mot myndigheternas rekommendationer/ krav på en smittsäker verksamhet. De råd, restriktioner och rutiner som gäller vid seglingar framgår av covid-19 info, fliken Seglingsprogram. Situationen är dock mycket dynamisk och det kan därför bli aktuellt med förändringar av både seglingsprogram och information om vilka råd, restriktioner och rutiner som gäller vid seglingar längre fram.  Vi aviserar detta i högerspalten här på sidan.

.

Webbplatsen uppdaterad 2022-06-29 / Marianne Persson