Välkommen

Jakten Hoppet ägs och drivs av Föreningen Jakten, som bildades i december 1995. Det var för att föra Branteviks segeltradition vidare och att ge ungdomar möjlighet att segla, som projektet att bygga jakten Hoppet av Brantevik föddes.

I princip allt arbete har skett ideellt. Och i dag förvaltar vi en vacker skuta, som blivit byns stolthet. Vi är beroende av våra medlemmar. Är du inte medlem, men vill bli det för att stödja oss, klicka här.

Vi seglar varje sommar med passagerare i såväl nära farvatten, som i mera fjärran sådana. Under årens lopp har Jakten synts i bland annat St Petersburg, London, Skottland och Shetland.

Läs mer om Hoppets tillkomst i Vår historia.

Ola Sivhed har målat av Hoppet.
På varvet kan du köpa vår fina affisch av denna målning för 250 kr. Affischen är 43 x 59 cm.

Coronapandemin fick stora konsekvenser för vår verksamhet 2020. Så gott som alla seglingar med övernattning fick ställas in. Vi satsade på fler kortseglingar i stället, där antalet passagerare starkt begränsades och där alla måste vistas på däck. De flesta av seglingarna blev glädjande nog snabbt fullbokade.

Tyvärr måste vi även 2021 ha omfattande restriktioner, även om vi nu kunnat lätta en liten aning på dem. Men självfallet kommer vi att noga följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

.

Webbplatsen uppdaterad 2021-12-01 / Marianne Persson