Bemanningskalender

Klicka på länken nedan för att komma till kalendern. För att öppna den måste du vara behörig.

Vid problem kontakta Marianne Persson, 073 309 09 46, excagab@gmail.com

De röda cellerna visar var vi saknar besättning. Skriv in ditt namn där du har möjlighet att ställa upp. Stäng sedan kalendern, dina uppgifter sparas automatiskt.

Till kalendern.