Bemanningskalender

Klicka på länken nedan för att komma till kalendern. För att öppna den måste du vara behörig.

Vid problem kontakta Marianne Persson, 073 309 09 46, marianne@kfib.org eller Anders Klang, 070 928 08 50, aklang@telia.com

De röda cellerna visar var vi saknar besättning. Skriv in ditt namn där du har möjlighet att ställa upp. Stäng sedan kalendern, dina uppgifter sparas automatiskt.

Till kalendern.