Styrelsen

Lars Kindesjö, ordf0705 50 02 65lk@simris.nu
Jan Petersson, v ordf0707 91 66 94janpetsson@gmail.com
Åke Mathiasson, kassör0704 95 72 59ake.mathiasson@gmail.com
Hans Silander, sekr0733 74 82 63silander@telia.com
Christer Jönsson0705 94 36 76christer.b.jonsson48@telia.com
Cay Fröjd0707 71 36 45cayfrojd@hotmail.com
Robert Olsen0723 23 47 22robertroyolsen@gmail.com
Lennart Berntson, suppl0706 26 40 47lennart@ruc.dk
Anders Klang, suppl0709 28 08 50aklang@telia.com

Ansvarsfördelning för verksamheten

SkeppsrådJan Petersson, Lars Kindesjö, Hans Silander, Andreas Svensson
Marknadsföring, Medlemsvård    Robert Olsen, Christer Jönsson, Åke Mathiasson, Marianne Persson
Webb, Facebook Marianne Persson,
0733 09 09 46, marianne@kfib.org
Bemanning av seglingar Christer Jönsson, Anders Klang
Vårrustning och avriggning  Jan Petersson, Hans Silander
Varvschef  Lennart Berntson