Styrelsen

Lars Kindesjö, ordf0705 50 02 65lk@simris.nu
Jan Petersson, v ordf0707 91 66 94janpetsson@gmail.com
Åke Mathiasson, kassör0704 95 72 59ake.mathiasson@gmail.com
Lena Forsslund0709 98 93 04le56f13@gmail.com
Cay Fröjd0707 71 36 45cayfrojd@hotmail.com
Anders Klang0709 28 08 50aklang@telia.com
Ulf Thunberg0703 35 72 84flivik1@icloud.com
Lennart Berntson, suppl0706 26 40 47lennart@ruc.dk
Kathrin Bernekorn, suppl0735 65 03 22kathrinbernekorn@hotmail.com

Ansvarsfördelning för verksamheten

SkeppsrådJan Petersson, Lars Kindesjö, Hans Silander , Andreas Svensson, Sören Holm
Medlemsvård    Åke Mathiasson, Kathrin Bernekorn
Webbmaster
Facebook
Marianne Persson
0733 09 09 46, marianne@kfib.org
MarknadsföringMarianne Persson, Kathrin Bernekorn
Bemanning av seglingarAnders Klang
Varv och snickeriLennart Berntson