Styrelsen

Ordinarie ledamöter
Lars Kindesjö, ordf0705 50 02 65lk@simris.nu
Jan Petersson, v ordf0707 91 66 94janpetsson@gmail.com
Åke Mathiasson, kassör0704 95 72 59ake.mathiasson@gmail.com
Kathrin Bernekornkathrinbernekorn@hotmail.com
Cay Fröjdcayfrojd@hotmail.com
Ulf Thunbergflivik1@icloud.com
Sören Holmsoren.holm53@gmail.com
Suppleanter
Marianne Perssonexcagab@gmail.com
Vakant

Ansvarsfördelning för verksamheten

SkeppsrådJan Petersson, Lars Kindesjö, Hans Silander , Andreas Svensson, Sören Holm
Medlemsvård    Åke Mathiasson, Kathrin Bernekorn
Webbmaster
Facebook
Marianne Persson
MarknadsföringMarianne Persson, Kathrin Bernekorn
Bemanning av seglingar
Varv och snickeriLennart Berntson, 0706 26 40 47, lennart@ruc.dk