Förtrogenhetsutbildning

I dagarna tre under Kristihimmelsfärdshelgen genomförde Föreningen Jakten utbildning för skeppare, bästemän och blivande bästemän.
Då omständigheterna begränsade antalet medverkande, valde vi att i första hand fokusera på nya, intresserade besättningsmän. I ett fall kan vi även lägga till epitetet yngre besättningsman! Mycket glädjande då medelåldern under lång tid tenderat att stiga.
Tre dagar kan låta mycket, men vi kunde mycket väl använt ytterligare en eller två dagar.

Hans hälsar alla välkomna, Mats, Anders, Cay, Mattias, Andreas, med flera.

Första dagen ägnades åt fartygets tekniska system; el, huvudmaskin, läns, brandsläckningsutrustning, räddning, kommunikation, navigation, m.m. Avslutningsvis basal första hjälpen enligt L ABCDE inkl. hypotermi (hur man tar hand om starkt nedkylda personer).

Dag två stod genomgång av ISM-manualen på programmet (International Safety Management Code). En diger lunta innehållande 10 kapitel som beskriver samtliga rutiner ombord och iland. Vill säga: Driftsrutiner, nödrutiner, övningar och Hoppets säkerhetsorganisation. Genomgången startade ombord men när regn och vind gjorde det olidligt kallt, fortsatte dagen i museet Hoppets varma lokaler.

Ankringsövning

Tredje dagen var solen tillbaka, det passade bra då dagen tillbringades till sjöss. Förmodligen har vi under vintern inte tagit väl hand om ”Klabautermann”, det tyska skeppsrået som smög ombord i Stralsund för några år sedan. Trots att startbatterierna stått på laddning hela natten gick det inte att starta huvudmaskin. Vad göra? – Jo, fiskarföreningens laddare med starthjälpsfunktion trollades fram, 10 minuter senare kastade vi loss. Lite välvillig var han trots allt – Klabautermann.
Så fortsatte övningarna med man över bord manöver, provkörning av den bensindrivna länspumpen, hantering av rigg, sättning och bärgning av segel, vändningar genom och undan. Efter lunch ytterligare ett par timmars segelexercis.

Varje dag gjordes behövliga avbrott för lunch och kaffe som Ann J till vår förtjusning väl förplägade oss med.

Vi glömde en sak – var sitter ”fockedrevsudd”?


//Jan P