Våra sponsorer

Underhåll och drift av HOPPET kostar en hel del pengar – trots att den mesta tid som läggs på detta är ideell.
Ett stort tack till våra nu aktuella sponsorer, som på ett väsentligt sätt bidrar till att stötta vår verksamhet.

Vill du också bli sponsor? Titta på vårt PM om detta.

För sponsorernas hemsidor: Klicka på logotypen

Space

Space

Space

Avstånd

Mellanrum

Avstånd

Avstånd

Avstånd

Space

Space

Distans

Mellanrum

Avstånd