Om Hoppet

Hoppet är byggd med den danska jakten Castor från 1867 som förebild. Bland de skutor som fraktade laster längs kusterna runt 1800-talets mitt, var jakterna de vanligast förekommande. På Brantevik var under perioden 1856 – ca 1900 totalt 45 större och 23 mindre jakter registrerade.
Jakterna gick i kustfarvatten, de större även i Östersjöfart.

Vad är en jakt?

”Jakt, fartyg med en mast. Till skillnad från slup saknar jakten stång, dock är masten hög nog att föra toppsegel på. I övrigt har den storsegel med gaffel och bom, två à tre försegel samt ibland bredfock vid fördevindssegling.” (Gustaf Stenfelt, Svenskt Nautiskt Lexikon, 1920.)

Fakta om Hoppet

Hoppet är ett av Transportstyrelsen certifierat Traditionsfartyg och också godkänd som passagerarfartyg.
Hon genomgår regelbundna besiktningar för godkännande. Likaså finns särskilda kompetenskrav på besättningen.

Längd över stäv16 m
Total längd, inklusive bogspröt och skeppsbåt22 m
Största bredd4,6 m
Djupgående2,2 m
Deplacement42 ton
Ballast10 ton
Segelyta150 m2
Masthöjd18 m
Motor, TAMD 70250 hk (185 kW)
Kojplatser14 st
Rigg – jaktriggGaffelsegel, toppsegel, stagfock, klyvare och jagare
Spant och bordläggningSkånsk ek
Mast (pålmast), rundhult, däck, kapptakSkånsk lärk
SignalSFE-2496
MMSI-kod26 55 25 900