Göta kanal – 2018

Långseglingen 2018 höll sig inom Sverige. Över Hanöbukten och genom Kalmarsund och ostkustens makalöst vackra skärgårdar till Slätbaken och Mem – porten till Göta kanal.

Vi gick genom hela Göta kanal, fram till Sjötorp vid Vänern och därifrån ned till Lidköping. Här mönstrade alla av och ny besättning tog Hoppet tillbaka till Brantevik.

Göta kanal är en 190,5 km lång och hela sträckan, från Östersjön till Vänern, öppnades för trafik 1832. Ungefär halva sträckan är grävd och sprängd kanal och halva utgörs av sjöar. Nivåskillnaden är 91,8 m och kanalen har 58 slussar. Den är Sveriges största byggnadsprojekt genom tiderna.

Åter till Fotogalleri